Curs evaluator de risc la securitatea fizica


Pentru ca o persoană să urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe speciale:
- să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
- să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei.
- să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de Securitate
- absolvent studii superioare cu diploma de licenta
Competente profesionale dobandite dupa urmarea cursului:
- Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare
- Comunicarea în domeniul riscului
- Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului
- Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
- Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
- Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
- Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
- Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
- Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
DURATA DE PREGĂTIRE: 120 ore din care
- pentru pregătire teoretică – 59 ore
- pentru pregătire practică – 61 ore
Acte necesare la inscriere:
- copie Carte de Identitate
- copie Certificat naştere
- copie diplomă de studii superioare
- adeverinţă medicală clinic sănătos
- aviz psihologic apt d.p.v. psihologic
- cazier judiciar fără antecedente penale ptr. infracţiuni săvârşite cu intenţie
- adeverinţă privind funcţia, perioada şi experienţa practică de minim 3 ani în aplicarea cerinţelor legii 333/2003
- dovadă că posedă cunoştinţe privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, servicii de pază şi managementul de securitate.