Curs de specializare pentru ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizicaCod COR 242115
Nivelul de instruire: studii superioare cu diploma de licenta
Grupul tinta: Persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul structurilor specializate de paza si protectie, a celor de securitate electronica, sau in cadrul institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala.
Adresabilitate curs: Ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003.
Condiţii de acces la curs:
Pentru ca o persoana sa urmeze cursul “Evaluator de risc la securitatea fizica” trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele cerinte speciale (cerute de standardul ocupational):
- Invatamant superior cu diploma de licenta;
- Certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala sau de competenta profesionala cu recunoastere nationala, pentru cel putin una din ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor: 541414 – Sef obiectiv servicii de securitate, 121306 – Manager de securitate, 215119 – Proiectant sisteme de securitate, 215222 – Inginer sisteme de securitate, 242113 – Consultant de securitate, 352130 – Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, 541405 – Sef formatie de paza si ordine, 541410 – Inspector de securitate, sau au documente eliberate de institutii din sistemul de aparare nationala care sa ateste ca au absolvit cursuri specifice securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor desfasurate in unitatile proprii de invatamant.
- Sa aiba experienta practica de minim 3 ani, dobandita dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 333/2003, in domeniul organizarii, planificarii, pregatirii, executarii sau exercitarii controlului masurilor de paza si protectie in formele prevazute de legea pazei.
- Sa detina competente si sa posede cunostinte in toate domeniile pentru ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, in domeniul securitatii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efractie, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciilor de paza si managementul de securitate.
Pentru cunostintele pentru care nu poate face dovada existentei lor printr-un program de formare sau o certificare de competente cu recunoastere nationala se va sustine, la inceputul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil inceperii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu mentionat, iar in situatia detinerii unora dintre competente, evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.
- Sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic;
- Sa nu fie inscrisa cu antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.
Durata cursului: 120 de ore, din care:
– 59 de ore pregatire teoretica;
– 61 de ore pregatire practica (elaborarea unui ”Raport de evaluare si tratare a riscului” pentru un obiectiv prestabilit).
Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
- Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
- diploma de licenta;
- Certificatul de absolvire a unui curs de formare profesionala, precum si documentele care dovedesc existenta competentelor si cunostintelor in toate domeniile necesare accesului la curs, potrivit Standardului ocupational pct. 6.1.1., 6.1.3 si 6.1.4. sau pct. IV. 2) si 4) de pe site-ul nostru;
- Dovada experientei practice de minim 3 ani (adeverinte in original;
Pentru desfasurarea activitatilor in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica, angajatorul trebuie sa aiba inscris unul din urmatoarele coduri CAEN: 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea; 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Competenţe şi deprinderi dobândite de titularul certificatului obţinut pe baza standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională
1. Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare
2. Comunicarea în domeniul riscului
3. Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului
4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
5. Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
6. Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
7. Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
8. Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
9. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului